Privacy statement

2.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Oog en Oor Coenen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Oog en Oor Coenen, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

Oog en Oor Coenen geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Oog en Oor Coenen persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

 

2.2. Doel van verwerking

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: Oog en Oor Coenen verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (nieuwsbrieven, specifieke informatie,...): Oog en Oor Coenen verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Oog en Oor Coenen. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan Oog en Oor Coenen. In de informatiemails die Oog en Oor Coenen u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

 

2.3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Oog en Oor Coenen uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Oog en Oor Coenen uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

 

2.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Oog en Oor Coenen over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Oog en Oor Coenen verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot Oog en Oor Coenen.

 

2.5. Gebruik van cookies

Soms zal de Oog en Oor Coenen-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies': dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.